STAznanost
Knjige

IQ otroka - skrb staršev

Druga knjiga dr. Ranka Rajovića, utemeljitelja sistema učenja NTC in avtorja uspešnice Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka, prinaša nasvete, igre in dejavnosti za spodbujanje celostnega razvoja otrokovih sposobnosti.

Razvoj možganov je najintenzivnejši v prvih letih življenja, ko se razvija in oblikuje nevronska mreža. Raziskave kažejo, da intelektualne sposobnosti niso odvisne od števila nevronskih celic, ki je genetsko določeno, temveč od števila povezav med njimi. Povezave pa nastajajo pod vplivom okolja in nanje lahko vplivamo s primernimi dejavnostmi. Pri razvoju inteligentnosti imamo ključno vlogo starši in vsi, ki delamo z otroki v obdobju intenzivnega razvoja možganov, to je nekje do sedmega ali osmega leta starosti.

V predšolskem obdobju je za razvoj otroka ključno, kako starši preživljamo čas z njim; s katerimi dejavnostmi otrok spoznava svet okrog sebe; katere in kakšne zgodbe navdihujejo njegovo domišljijo ter da mu dopustimo svobodo, da se sam spopada z dolgčasom in tako krepi svojo ustvarjalnost.

Temeljni pristop programa NTC dr. Ranka Rajovića, ki inovativno povezuje spoznanja medicine in pedagogike, je igra. Skozi igro se namreč otrok lahko nauči in izvede skoraj vse razvojne in izobraževalne korake, zato je igra za otroka bistvena. Otroški možgani hrepenijo po znanju, in ko se otrok nauči nekaj novega, ga preplavijo hormoni sreče, zato je učenje - če temelji na igri, sproščenosti, smehu in medsebojni pomoči, ne pa na učenju na pamet in prisili - za otroka pravi vir sreče.