STAznanost
Knjige

Vladar

Zaradi velikega povpraševanja je izšel ponatis ključnega strokovnega dela s področja tehnologije oblasti v državni tvorbi, ki je izšlo leta 1532 v Rimu, pet let po Machiavellijevi smrti.

Za razliko od dotedanjih traktatov, ki so pojem vladavine razumeli v širšem kontekstu filozofskih in religioznih vprašanj, je Machiavelli (1469-1527) z Vladarjem opravil metodološki rez.

Namesto prevladujočega deduktivnega sklepanja avtor na osnovi opazovanja posameznih primerov, ki jih pojasnjuje s pomočjo zgodovinskih predhodnikov, prihaja do splošne norme, kar ima značaj novega odkritja. Tako je potrdil, da se velike kulturne spremembe, ki postopoma zajamejo vsa področja, najprej pokažejo na polju humanistike, pri medsebojnih odnosih in v umetnosti.