STAznanost
Knjige

Diplomacija 21. stoletja: izhodišča, izzivi, pogledi

Monografija urednikov Boštjana Udoviča in Jane Arbeiter predstavlja prvo takšno delo v slovenskem prostoru, ki dopolnjuje vrzeli v diplomatskih študijah. S sedemnajstimi prispevki študentk in študentov mednarodnih odnosov, predstavlja presek med njihovim znanjem in védenjem ter intenzivno znanstveno-raziskovalno dejavnostjo na področju diplomatskih študij.

Avtorji in avtorice obravnavajo različne tematike sodobne diplomacije, od tistih povezanih z zgodovino nacionalne, tj. slovenske diplomacije, do sodobnih, mednarodno pogojenih vprašanj (npr. diplomacije v času covid-19, žensk v diplomaciji ipd.).

Monografija tako vzporedno pokriva dve ravni, nacionalno in mednarodno, s čimer se približuje tudi delovanju diplomacije v praksi.Poleg naštetega pa je velika dodana vrednost monografije tudi v tem, da se ne ustavlja pri ustaljenih temah znotraj diplomacije, ampak se loteva tudi tistih obrobnih.

Tako lahko najdemo v monografiji poglavje s področja športne diplomacije (s fokusom na Uefi), pa poglavje o zdomcih/izseljencih, poglavje o diplomaciji drugega, tretjega ali celo četrtega tira kot ključnega infrastrukturnega vprašanja Slovenije, in končno poglavje o pomenu starosti za delovanje v diplomaciji. Gre za delo ki odpira nova in nova področja raziskovanja, ki so bila do sedaj zapostavljena. Predvsem pa predstavlja pomemben doprinos k naboru znanja na področju diplomatskih študij na Slovenskem.