STAznanost
Knjige

Spremljanje demence v Sloveniji. Epidemiološki in drugi vidiki

V večavtorski monografiji Spremljanje demence v Sloveniji: epidemiološki in drugi vidiki smo naslovili problematiko demence, še posebej v povezavi s covid-19. V publikaciji izpostavljamo ocene o razširjenosti problematike demence v Sloveniji, ki so bile narejene na slovenskih podatkih prebivalcev Slovenije. Publikacijo odlikuje večdisciplinarna obravnava tematik in je namenjena tako laični kakor strokovni javnosti.

Vsake tri sekunde se v svetu pojavi nov primer demence in do leta 2050 bo v svetu vsaj 150 milijonov oseb z demenco. Svetovna zdravstvena organizacija je demenco proglasila za javnozdravstveno prioriteto 21. stoletja že pred pojavom pandemije SARS- CoV-2/COVID 19, ki je najbolj prizadela prav starejšo populacijo.

Demenca je bolezen, ki prizadene posameznika, njegove bližnje ter širšo družbo. Zaradi vse večje odvisnosti od pomoči drugih tako demenca povzroča zdravstveno, ekonomsko, čustveno, psihično in telesno breme za obolelega in njegove skrbnike. Z demenco je še vedno povezana velika stigma.

Manj kot polovica oseb z demenco je diagnosticiranih in zdravljenih, čeprav imamo na voljo zdravila, ki lahko upočasnijo potek bolezni.