STAznanost
Knjige

Paleontologija na Slovenskem

Paleontologijo in fosile na Slovenskem je na kratko le težko predstaviti, kljub temu pa bomo bralcu v pričujoči knjižici skušali približati tudi ta del narave. Sprehodili se bomo skozi različna paleontološka najdišča in spoznali čiščenje (preparacijo) okamnin.

Ogledali si bomo tudi zgodovino paleontologije na Slovenskem in na koncu spoznali nekaj najbolj značilnih, zanimivih ter redkih fosilov, najdenih pri nas.