STAznanost
Knjige

Razumeti glasbo: igra zaznave in spoznanja

Besedilo se loteva glasbe s treh glavnih zornih kotov, ki jih določajo tudi različni pristopi k njenemu razumevanju v zgodovini.

Okvire spoznavanja, razumevanja in interpretiranja glasbe razgrinja na treh ravneh: na ravneh čutne zaznave, razumskega umevanja in metafizičnega spoznavanja. Vsi trije vidiki vsak po svoje odstirajo vpogled v glasbo kot umetnost, a so hkrati vsi po vrsti, vsak zase pa celo tudi vsi skupaj kljub svoji lahko prekipevajoči gostobesednosti in slikovitosti vendarle tudi nezadostni in nepopolni.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3Emb3Lv.