STAznanost
Knjige

Razgledi treh dolin

V letu 2020 je na Solčavskem potekal prvi Etnološki tabor treh dolin, ki so ga organizirali sodelavke in sodelavci Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani s podporo občine in lokalne skupnosti Solčava in ob pomoči nekaterih posameznikov.

Etnološki tabor je bila odlična priložnost za študentke in študente, da svoje raziskovalne potenciale usmerijo v vprašanja, ki so pomembna za lokalne skupnosti. To potrjujejo zelo kakovostni študentski prispevki v pričujočem zborniku. Prispevki osvetljujejo probleme, jih kontekstualizirajo ali umestijo v primerjave, dognanja pa podprejo s pričevanji, mnenji in razmišljanji sogovornic in sogovornikov.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3vSBTrM.