STAznanost
Knjige

Umetnost med prakso in teorijo: teoretski pogledi na umetnostno realnost na pragu tretjega tisočletja

V delu, ki je pred bralci, so predstavljeni rezultati najnovejših znanstvenih raziskovanj na področju estetike, likovnih ved in teatrologije.

Raziskave so posvečene tematizaciji, analizi in refleksiji fenomenov, procesov in transformacij, ki zaznamujejo stanje likovne, vizualne in uprizoritvene umetnosti v turbulentnem času pozne moderne. Obseg tem je raznolik in kompleksen.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3pGptSB.