STAznanost
Knjige

Lirski subjekt. Rekonceptualizacija

Lirski subjekt si na ozadju literarnoteoretskega vprašanja o lirskem subjektu zastavlja vprašanje o subjektu v pesmi. Za kakšen subjekt gre? V kakšnem odnosu je z drugimi oblikami subjektivacije, ki jo človek doživlja v svojih raznolikih življenjskih praksah? Zaradi njenega izhodišča je študijo mogoče brati dvojno: po eni strani kot razvijanje rekonceptualizacije osnovnega pojma teorije lirike, lirskega subjekta, po drugi strani pa kot sprehod po temeljnih poglavjih teorije literature in, širše, teorij, ki utegnejo biti plodovite za rekonstrukcijo teorije lirike. Knjiga tako prinaša pomembne ugotovitve o načinu izražanja subjekta v pesmi in zastavlja začetek snovanja sodobne teorije lirike v slovenskem prostoru. Razgrne in uporabi pri nas še neznan instrumentarij za raziskave poezije, ki je tudi v mednarodnem pogledu še v začetku razvoja.