STAznanost
Knjige

Geologija med strahom in pogumom

V knjigi so doživeto opisane prigode in izkušnje z geoloških odprav v Eritrejo, Etiopijo, Tanzanijo, Gvajano in Mozambik, ki jih je v 60., 70. in 80. letih prejšnjega stoletja izvajal takratni Geološki zavod Ljubljana. Knjiga je napisana razumljivo in poljudno in se ne osredotoča le na strokovne geološke informacije o deloviščih, ampak podaja tudi opise dežel, organizacijo terenskega dela, logistiko, naloge terenskega geologa, doživljanja dela, odnose v ekipi ter stike z lokalnim prebivalstvom. Knjiga zato predstavlja zanimivo pričevanje o pomembnem obdobju slovenske geologije.