STAznanost
Knjige

Družbeni učinki urbanega kmetijstva

Knjiga obravnava urbano kmetijstvo kot inovativno in učinkovito orodje za doseganje širših družbenih učinkov, ki se navezujejo na participacijo oziroma sodelovanje v odločevalskem procesu, socialno vključevanje in trajnostni urbani razvoj. Kljub številnim družbenim in gospodarskim koristim urbano kmetijstvo ne na mednarodni ne nacionalni politični ravni še vedno ni deležno ustrezne podpore.

V Sloveniji nimamo predpisanih jasnih smernic in standardov za njegovo spodbujanje, zaščito in upravljanje. Zato je eden od namenov te knjige zapolniti vrzel med nacionalno in lokalno ravnijo. Pregled dobrih praks urbanega kmetijstva v državah srednje in vzhodne Evrope ter Severne Amerike kaže, da širše družbene učinke pogosteje zagotavljajo skupnostni, socialni, vzgojno-izobraževalni in terapevtski vrtovi, kamor je vključenih več bolj raznolikih deležnikov. Knjiga predstavlja, kako lahko urbano kmetijstvo, če je zasnovano na sodelovalen in vključujoč način, vpliva na izboljšanje javnih storitev, spodbuja aktivnejše državljanstvo ter prispeva k boljši strukturi in podobi mest nasploh.