STAznanost
Knjige

Kolokacije v slovenščini

Kolokacija kot tipična sopojavitev vsaj dveh leksikalnih enot je jezikovni pojav, ki je že dolgo predmet raziskav na različnih področjih, od korpusnega jezikoslovja in leksikografije do učenja in poučevanja jezikov.

Pričujoča monografija, ki je nastala kot rezultat temeljnega raziskovalnega projekta KOLOS (Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki), prinaša v znanstveni prostor pomembna nova teoretska in metodološka spoznanja o različnih vidikih kolokacij v slovenskem jeziku.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3oWkA5O.