STAznanost
Knjige

Slovenska poezija

Monografija Slovenska poezija prinaša dvainsedemdeset znanstvenih in strokovnih razprav, ki so bile napisane za 40. mednarodni simpozij Obdobja.

Tematsko nadaljuje niz predhodnih Obdobij, na katerih je bila obravnavana žanrska problematika. Po knjigah Sonet in sonetni venec (1995), Romantična pesnitev (2000), Slovenski roman (2002), Slovenska kratka pripovedna proza (2004) in Slovenska dramatika (2012) je tokrat v središču pozornosti slovenska poezija, in sicer od najstarejših pesemskih pričevanj do najnovejše pesniške produkcije, od manj znanih do uveljavljenih glasov. Prispevki so razdeljeni na deset tematskih sklopov.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3cH3cwo.