STAznanost
Knjige

Kaj je politična znanost?

Ob častitljivi 60. obletnici ustanovitve Višje šole za politične vede (1961), ko se je pri nas začel študij političnih ved, s ponatisom dela Adolfa Bibiča Kaj je politična znanost iz leta 1969 obeležujemo ta pomembni dogodek. V tem delu je Bibič strnil vse svoje temeljne ugotovitve o dotedanjem razvoju in obstoju politologije v svetu ter o izzivih njenega razvoja v prihodnje. Delo je bilo najprej namenjeno zgolj uvajanju hrestomatije za srbohrvaško govorno področje, so ga pa izdali tudi v posebni knjižici v slovenščini.

Bibič je v tem delu utemeljeval tudi potrebnost politologije za družbeni razvoj in politično zorenje takratne socialistične družbe in države. S petdesetletno distanco lahko danes ugotovimo, da so njegove analize tudi v tem segmentu še vedno poučne, saj se je tudi socializma in marksizma loteval izrazito sine ira et studio, akademsko, s humanističnim nabojem in vero v človeštvo ter boljšo prihodnost. V zaključku izraža prepričanje, ki je gotovo najboljše vodilo tudi za današnjo politologijo: "To zgodovinsko dogajanje terja, da se vanj dejavno vključi tudi znanstvena panoga, ki bi sistematično in kontinuirano proučevala genezo, strukturo in funkcijo politike v sodobnem svetu. ... Takšno nalogo bo lahko, skratka, opravila le zgodovinsko-humanistično usmerjena politična znanost."