STAznanost
Knjige

Strategije raziskovanja in razvoja dolgotrajne oskrbe starih ljudi v skupnosti

Monografija ponuja znanstveno razpravo o pomenu razvoja skupnostne oskrbe za stare ljudi, saj v Sloveniji prevladuje institucionalna oskrba.

Spodbude za razvoj skupnostne oskrbe lahko poda le analitični in raziskovalni pristop, ki je v monografiji predstavljen kot oblika posebne raziskovalne metode, imenovane hitra ocena potreb in storitev. Metoda je predstavljena kot raziskovalni pripomoček, s katerim lahko oblikujemo strategije tako raziskovanja kot razvoja dolgotrajne oskrbe za stare ljudi. Na primeru treh občin so predstavljene tri raziskovalne strategije. Prva so zemljevidi dolgotrajne oskrbe, druga je analiza potreb starih ljudi, tretja pa konkretni predlogi za oblikovanje dolgotrajne oskrbe.