STAznanost
Knjige

Dezinstitucionalizacija I: neskončna

Monografija je pionirsko delo na področju deinstitucionalizacije v Sloveniji, saj na sodoben, razvojen in celosten način združuje ključne teorije, metode, koncepte in znanje ter mnogoletne praktične izkušnje s procesi deinstitucionalizacije tako pri nas kot tudi v širšem mednarodnem prostoru.

Je pravzaprav vodnik po deinstitucionalizaciji, ki je nastal v ključnem političnem momentu, odprtem za vrnitev oskrbe v skupnost in prenos znanja k ljudem. Monografija je zanimiva predvsem za politične odločevalce in stroko s področja socialnega varstva, socialnega dela, socialne varnosti, javne uprave in ekonomije. Zaradi jasnosti konceptov bo relevantna tudi za zaposlene na omenjenih področjih ter za državljane in uporabnike, ki jih zanima vprašanje dezinstitucionalizacije.