STAznanost
Knjige

Kvantna mehanika

Knjiga se začne z osnovnimi pojmi kvantne mehanike, kot so Diracov zapis, simetrije v kvantni mehaniki, vrtilna količina, centralno simetrični potencial in vodikov atom. Posebno poglavje je namenjeno obravnavi nabitega delca v magnetnem polju in spina v okviru Paulijevega formalizma. Obravnavano je tudi seštevanje vrtilnih količin, časovno neodvisna in odvisna teorija motenj ter teorija sipanja.

Kvantna prepletenost je verjetno najpomembnejša lastnost kvantnih sistemov, ki v klasični fiziki ne obstaja, zato ji je posvečena posebna pozornost. Razprava se navezuje na poglavje o teoriji in interpretaciji merjenja v kvantni mehaniki in na osnove kvantne informatike in kvantnega računalništva. Izdaten prostor je v zadnjem delu knjige namenjen tudi Feynmanovemu popotnemu integralu kot tudi interpretacijam kvantne mehanike od Bohmove kavzalne teorije skritih spremenljivk do Everettove interpretacije kvantne mehanike v okviru teorije vzporednih svetov.

Kvantna mehanika je v prvem delu primerna tudi kot študijsko gradivo v tretjem letniku univerzitetnega študija fizike, prav tako pa bo uporabna kot dodatna literatura pri nekaterih predmetih na magistrski stopnji študija. Knjigo bo lahko vzel v roke tudi vsak raziskovalec, ki želi bolje spoznati moderne povezave med kvantno fiziko, kvantnim računalništvom in interpretacijami kvantne mehanike.