STAznanost
Knjige

Vzhodnoindoevropski jeziki in Brižinski spomeniki

Knjiga prinaša izbor člankov, ki jih je avtorica objavila med letoma 1973 in 1996 v raznih periodičnih publikacijah. Del besedil obravnava slavistično, zlasti slovenistično problematiko in znotraj te predvsem jezik Brižinskih spomenikov, del pa indoiranistično, tudi v povezavi s slavistično, vse pa v luči diahronega jezikoslovja.

Razvrstiti jih je mogoče v naslednje skupine: etimološko, v kateri so z etimološkega stališča prvič, na novo ali dodatno osvetljene posamezne besede, slovnično, v kateri so obravnavani posamezni glasovni in oblikoslovni pojavi, besedila s problematiko predzgodovinskih slovansko-iranskih jezikovnih stikov in besedila, ki obravnavajo problematiko slovenskosti Brižinskih spomenikov. Besedila so razvrščena po takem kronološkem redu, kot so izhajali izvirni članki. Knjigi sledita dva dodatka, in sicer seznam uporabljene literature z naslovom Združeni viri in Kazalo izbranih besed oblik in morfemov.