STAznanost
Knjige

Regionalni razvoj včeraj, danes, jutri.

Praznovanje 50. obletnice regionalne politike v Sloveniji in 30. obletnice neodvisnosti države je priložnost za oceno dosedanjih naporov pri spodbujanju regionalnega razvoja kot tudi za pogled v prihodnost. V knjigi se oziramo na prehojeno pot, opisujemo sistem spodbujanja regionalnega razvoja v preteklosti in kažemo na uspešnost regionalne politike pri odpravljanju medregionalnih razlik.

Predstavljamo vlogo regionalnih razvojnih agencij in regionalnega prostorskega načrtovanja v regionalnem razvoju ter kakovost življenja v obmejnih problemskih območjih, kot jo dojemajo tam živeči prebivalci. V sklepnem delu se posvečamo prihodnjemu razvoju. Opozarjamo na vlogo digitalizacije in demografske spremembe, prihodnji razvoj pa skušamo osvetliti tudi s filozofske perspektive. Demografske, podnebne, gospodarske in družbene spremembe zahtevajo nove pristope, sveže ideje, predvsem pa sistematičnost v prepoznavanju razvojnih smernic, idej, razvojnih priložnosti in dejavnikov, ki bodo ob skupnem delovanju lahko vodili v bolj uravnotežen razvoj države na vseh področjih. Pri tem je skladen razvoj odgovornost vseh, dosežemo pa ga lahko le skupaj.