STAznanost
Knjige

Etika danes

Znanstvena monografija Etika danes: Filozofsko raziskovanje in razumevanje etike v sodobni družbi v času, v katerem smo še vedno soočeni s posledicami zdravstvene krize, ki je močno zaznamovala življenje v minulih dveh letih, prinaša aktualne in prodorne poglede na pomen in način spoznavanja etike v sodobni družbi.

V njej številni ugledni slovenski strokovnjaki za etiška vprašanja raziskujejo vlogo filozofskega raziskovanja pri razumevanju etike v družbi, vendar monografija prinaša tudi pomemben doprinos k razumevanju vloge etike v medicini, znanosti, pravu, teologiji, športu in sodobni družbi nasploh. Med drugim avtorji raziskujejo vlogo moralnega diskurza, poučevanje etike, sposobnost moralnega presojanja in ostale izzive, ki pestijo moralno teorijo v sodobni družbeni krajini.

S pričujočim zbornikom tako namenjamo prostor filozofom, ki se s svojimi prispevki lotevajo kompleksnih tem spoznanja, upravičenja in interpretacije etične panorame sodobne družbe, obenem pa se s poudarjanjem razumevanja značilnosti tistih, ki naj bi izvorno prepoznavali in poučevali moralno filozofijo, dotikajo tudi vloge človeka pri aplikaciji etičnih in moralnih vodil na preostala družbena področja.