STAznanost
Knjige

Pravičnost, sram, nasilje in feminino

Monografija Pravičnost, sram, nasilje in feminino: filozofski in večdisciplinarni vpogledi je v Sloveniji prvi primer širše obravnave problematike sramu povezano z vprašanjem pravičnosti in nasilja v okviru širšega izročila humanističnih ved.

Celotna monografija ubesedi relevantne ključne probleme žensk, nasilja, sramu in njihovega pomena v sodobni filozofsko-etični misli. Ženske so bile v filozofskem in ostalem izročilu aprioristično postavljene v položaj, da jih je (mora biti: "pripada ženski eksistenci") sram, čeprav je sram izraz splošno-človeške izpostavljenosti. Delo je odličen prispevek razreševanja filozofskih, teoloških in socioloških dilem sodobne družbe in tako smerokaz temeljnim znanstvenim razpravam na teh področjih in v celotni humanistiki. Obenem je zgleden prispevek širšemu diskurzu o teh zahtevnih vprašanjih sodobne družbe, odprt bralstvu, ki ga zanimajo ta vprašanja.