STAznanost
Knjige

Problem povečevanja človeške energije. s posebnim ozirom na pridobivanje energije Sonca

Poljudno-znanstveni traktat Problem povečevanja človeške energije, ki ga prvič predstavljamo v slovenskem prevodu, je Nikola Tesla objavil leta 1900 v junijski številki Century Magazine. V spisu je na podlagi spoznanj, pridobljenih na eksperimentalni postaji, ki jo je med 1899 in 1900 zgradil v Colorado Springsu, podal razloge za raziskave, ki so ga pripeljale do razvoja brezžičnega sistema prenosa električne energije. Ob predstavitvi svoje družbene teorije, teorije vojne in filozofije družbenotransformativnih tehnologij je raziskoval tudi možnosti izdelave "samogibnega toplotnega motorja", ki bi vso pogonsko moč črpal neposredno iz okolja, ter predstavil izum prvega "teleavtomata", daljinsko upravljane ladjice. Teslove raziskave so danes izjemno relevantne, saj je že tedaj prepoznal izkoriščanje fosilnih goriv kot problem eksponentne rasti v razmerju do neobnovljih virov in intenzivno razvijal (še vedno ne popolnoma razumljene) samozadostne, trajnostne sisteme pridobivanja in distribucije energije, ki ne bi temeljili na "potrati in porabi kateregakoli materiala" ali na brutalni prevladi bogatih nad revnimi.