STAznanost
Knjige

Arhitekturno oblikovanje v šoli

Arhitekturno oblikovanje je likovno področje zastopano v učnih načrtih za osnovno in srednjo šolo. Cilj pričujoče monografije je predstaviti tematike, v katere se je potrebno poglobiti za izvedbo kakovostnega pouka na tem področju. Pri arhitekturi opisujemo aspekte, ki so ključni pri razvoju arhitekturnega prostora. Trajnostni razvoj in odnos arhitekture do narave je del vsebin. Obravnavana je zaznava in počutje človeka v prostoru in definicije le-tega ter sodobnih dognanj na področju teorije arhitekture. Sledi razprava o ustvarjalnosti kot cilj likovne vzgoje. Predstavljeni so manj znani pojmi, ki jih za izvedbo pouka mora učitelj poznati med drugim likovne tehnike oblikovanja v prostoru, barvo in opremo prostora v arhitekturi ter uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije pri poučevanju. Del je namenjen didaktičnim napotkom za načrtovanje likovnih nalog. Zadnje poglavje je namenjeno vrednotenju in ocenjevanju dosežkov učencev. Vsebine monografije pokrivajo spekter znanj, ki jih je potrebno poznati za načrtovanje pouka arhitekturnega oblikovanja.