STAznanost
Knjige

Naše nebo 2022

Naše nebo 2022 astronomske efemeride so nepogrešljiv pripomoček za vsakega astronoma. Izhajajo enkrat letno. Efemeride vsebujejo podatke o Soncu, mraku in zori, Luni in Luninih menah, planetih, pritlikavih planetih, malih planetih, kometih, Jupitrovih in Saturnovih satelitih, koledar nebesnih pojavov in še mnogo drugega!

Na Astronomskem observatoriju UL, FMF pripravljajo publikacijo Naše nebo že od leta 1947. Od prvih letnikov, ki so bili v tedanjem času edini dostopni podatki splošni publiki, do zadnjih let, ko imamo na internetu nepregledno množico podatkov, tudi lažnih in zavajajočih, si prizadevajo osnovne podatke o nebesnih dogodkih podati enostavno, pregledno in verodostojno.