STAznanost
Knjige

Zeleno je dobro. Načrtovanje urbanih zelenih površin z ljudmi, ne za ljudi

Priročnik je bil izdelan med izvajanjem projekta Urbane zelene površine (UGB) v okviru programa Interreg, Srednja Evropa, katerega glavni cilj je bil izboljšati zmogljivosti javnega sektorja na področju načrtovanja, upravljanja in odločanja, povezanega z urbanimi zelenimi površinami (UZP), ter na ta način ustvariti celostne trajnostne sisteme za načrtovanje in upravljanje UZP. Posebna pozornost je bila namenjena funkcionalnim urbanim območjem (FUO), funkcionalnim ekonomskim enotam, za katere so značilna gosto poseljena "urbana jedra" in "zaledja", v katerih je trg dela močno povezan z jedri. Na podlagi primerjalne analize stanja so projektni partnerji skupaj zasnovali inovativne metode in orodja za spodbujanje trajnostnega upravljanja UZP. Predstavljeni priročnik je bil razvit predvsem kot model za vključevanje skupnosti. Predstavljene metode in orodja za izgradnjo skupnosti so bile preizkušene znotraj treh pilotnih območji, opravljenih v Mariboru (Slovenija), Krakovu (Poljska) in Budimpešti (Madžarska).