STAznanost
Knjige

Energetske potrebe človeštva skozi čas

Knjiga govori o globalni porabi energije in njenem vplivu na planet. Energetske potrebe so izrazito dinamičen pojav, ki je odvisen od tehnološkega razvoja, kar je najbolj opazno skozi industrijske revolucije, v katerih novi izdelki in tehnologije, ki načeloma izboljšujejo kakovost življenja prebivalcem, hkrati tudi povečujejo porabo energije.

Ob vedno večjem gospodarskemu napredku ne upoštevamo fizikalnih omejitev našega planeta, zato narašča količina toplogrednih plinov v ozračju, razmeroma hitro se povečujejo povprečne letne temperature planeta. Posledice takšnega delovanja tudi v prihodnje so jasne - nadaljnje segrevanje planeta, porast gladine morja in neposredna ogroženost obširnih nižje ležečih območij, hitro povečevanje števila izjemnih vremenskih dogodkov z vse hujšimi posledicami, kot so viharji, dolgotrajna deževja in podobno. Prehod v energetsko manj intenzivno prihodnost zahteva hitro radikalno odpoved fosilnim gorivom, a tudi precejšnje znižanje porabe vse energije. Knjiga vsebuje ključne podatki, ki kažejo, kako smo prišli do današnje stopnje porabe energije in razumevanja podnebnih sprememb.