STAznanost
Knjige

Supervizija v socialnem delu: učenje na podlagi dobrih izkušenj

Monografija ponuja znanstveno razpravo o pomenu sistematičnega in kontinuiranega procesa skrbi za profesionalni in osebni razvoj, ki poteka v okviru supervizije in pokaže, da je supervizija za ljudi, ki delajo z ljudmi, nujna.

Brez refleksije o praksi ni učenja in sprememb. Avtorica na podlagi pregleda literature pokaže, kako je potekal razvoj supervizije v socialnem delu, kaj vse je vplivalo na ta razvoj in katere so specifike delovanja tega procesa. Hkrati pokaže, da se je v okviru supervizijskih procesov zgodil prehod od t. i. tradicionalne supervizije, ki temelji na problemu - z name¬nom, da se najprej analizira problem in se ga nato rešuje (osrednje vprašanje je, kaj je narobe, in je to treba popraviti) - k paradigmi iskanja rešitev - z namenom iskanja nečesa novega, ustvarjanja novih priložnosti in soustvarjanja (osrednje vprašanje je, kaj deluje, da bi supervizantke to lahko razvijale še naprej). Monografija ponuja matrico skrbi zase, ki je lahko opora za preprečevanje izgorevana na podlagi sočutja, in presega zgolj apliciranje na socialno delo, saj je lahko uporabna v vseh poklicih pomoči.