STAznanost
Knjige

Premisleki o izobraževanju in učenju odraslih: andragoška dediščina Sabine Jelenc Krašovec

Monografija Premisleki o izobraževanju in učenju odraslih: Andragoška dediščina Sabine Jelenc Krašovec je nastala na pobudo andragoške skupnosti v Sloveniji ob veliko prezgodnjem slovesu dr. Sabine Jelenc Krašovec, izredne profesorice na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki se je od nas poslovila po hudi bolezni konec leta 2020.

Knjiga, v kateri tuji in domači avtorji njene teoretske ideje in prakso (kritično) reflektirajo skozi svoje raziskovalno delo in/ali prakso, predstavlja dialog z njenim pedagoško-raziskovalnim delom. Sestavljena je iz uvodnega poglavja in treh vsebinskih delov, ki jim je Sabina Jelenc Krašovec posvečala svojo pozornost: učenju in izobraževanju starejših v skupnosti, priložnostnemu učenju v javnem prostoru in udejanjanju dejavne demokratične državljanskosti ter profesionalnemu razvoju izobraževalcev odraslih in svetovanju v izobraževanju odraslih.