STAznanost
Knjige

Praktikum iz upravnega procesnega prava

Upravni postopki in predpisi, ki jih urejajo, so v sodobni družbi čedalje pomembnejši, saj pomen procesne ureditve narašča tako zaradi kompleksnosti odnosov kot obsega zadev (npr. na področjih odmere davkov in drugih javnih dajatev, notranjih zadev (tujcev, državljanstva itd.), okolja in gradenj, inšpekcij, šolstva, zdravstvenih pravic in še bi lahko naštevali, saj se le v Sloveniji vsako leto izda okoli deset milijonov upravnih odločb).

Celotno gradivo in posamezne naloge izpostavljajo načelne vidike problematike na čelu z evropskimi standardi in ustavnimi jamstvi v razmerju med oblastjo oziroma upravnimi organi in strankami, katerih pravice ali pravni interesi so predmet postopkov. Posebna skrb je bila posvečena vnosu aktualnih poudarkov in primerov, ki segajo na različne upravne resorje. Ti elementi so podani prek praktičnih nalog, ki v veliki meri slonijo na upravno-sodni praksi in konkretnih primerih aktov ali dilem iz resničnega življenja.
Praktikum je strukturiran v osem poglavij, skozi katera se učna snov postopno nadgrajuje, tako da podiplomski študenti kot primarni uporabniki razvijejo poleg poznavanja in razumevanja višje taksonomske ravni, kot so uporaba znanja, analiza in sinteza ter vrednotenje.