STAznanost
Knjige

Pravica do abortusa

Znanstvena monografija je zgoščena študija družbenih okoliščin, ki so pogojevale rojstvo in razvoj reproduktivnih pravic v Sloveniji, predvsem pravice do izbire, ki je od leta 1991 ustavna pravica.

Avtorice so priznane družboslovke, ki se že vrsto let ukvarjajo z raziskovanjem socialnega položaja žensk v Sloveniji, vključno z njihovimi reproduktivnimi pravicami. Te so, vselej znova, precej zanesljiv indikator tega, kakšen je odnos družbe do žensk. Lahko namreč domnevamo, da se vselej, ko se spodmikajo in problematizirajo reproduktivne pravice žensk, ženskam nič dobrega ne obeta niti na trgu dela niti v političnem odločanju.