STAznanost
Knjige

Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo: sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu

Gre za drugo monografijo Projekta INOVUP (Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu) s področja visokošolskih didaktik.

Če prva monografija Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo: Specialne didaktike v visokošolskem prostoru obravnava različne vsebine s področja specialnih didaktik, od snovalskega in problemskega razmišljanja, projektnega in terenskega dela ter učenja z raziskovanjem, do vrednotenja znanja in vključevanja gibanja v poučevanje, pa druga monografija z naslovom Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo: Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu sledi tistim ciljem projekta, ki se osredotočajo na izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja z uvedbo inovativnih in prožnih oblik učenja in poučevanja. V desetih znanstvenih prispevkih enajstih različnih avtoric in avtorjev ter z rezultati raziskav želimo prispevati vpogled v nova znanja, kompetence in v spremembe na področju učenja in poučevanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev, posledično pa prispevati k boljši sistemski odprtosti visokošolskega sistema, ter nenazadnje omogočiti študentkam in študentom vpogled v tista znanja, kompetence in spretnosti, ki so pomembne za njihovo uspešno vključevanje v družbo in na trg dela.