STAznanost
Knjige

Grožnja in strah - Razraščanje sovražnega govora kot orodja oblasti v Sloveniji

Knjiga je nastajala med letoma 2019 in 2021 in je rezultat spremljanja in analize sovražnega govora v slovenskem medijskem prostoru; premišljuje tudi družbene posledice tega pojava, ki že dosega nevarne razsežnosti.

Nevarnost predstavlja načrtno in agresivno netenje, širjenje kolektivne psihoze, pojav pa je primerljiv s podobnimi procesi v mnogih državah Evrope in sveta. Definiranje tega pojava in njegovih različic se začne z opredelitvijo populizma, čeprav ga ne gre enačiti z njim; kljub nekaterim vzporednicam tudi ne z neonacizmom in fašizmom. Obstaja pa generična povezava in metodološko sovpadanje (odnos vzorca in novih kalupov) med goebbelsovsko propagandno in sodobno produkcijo sovražnega govora. Goebbelsov(ski) vzorčni model seveda ni enostavno in univerzalno aplikabilen, skoz raziskavo se namreč pokaže več divergentnih modelov, ki vključujejo drugačne narative, novejši lokalni imaginarij in terminološko arbitrarnost.

Izhodišče raziskave so konkretni primeri javnega govora. Razporejeni so diahrono in sinhrono, skoz analitično in metodološko doslednost pa se razkrijejo izvori in strukture posameznih modelov diskurza. Raziskovalni postopek upošteva antropološke specifike lokalne produkcije sovražnega govora. Njen pomemben element so v kolektivnem spominu še vedno živo prisotne formule predhodne oblasti, ki pa so se prilagodile novim pogojem. V ospredju raziskave so predvsem posledice, ki jih v prostoru javnega govora sprožajo spremembe diskurza, zasnovanega na usmerjanju in pragmatizaciji sovraštva. Manipulacije in laži, celoten aparat tovrstnega diskurza, se zlahka najde v "negativni retoriki", številnih napakah v izrazu in stilu. Nepoznavanje retorike omogoča, da se takšne napake - z neštetimi logičnimi zdrsi vred - ne prepoznajo: celoten instrumentarij sovražnega govora je zasnovan na hipostazah neznanja, njihova osnova pa je "negativna retorika".