STAznanost
Knjige

Logika oblasti. Pojmovna zgodovina kot politična filozofija

V delu Logika oblasti. Pojmovna zgodovina kot politična filozofija je zbranih sedem razprav, ki se deloma ukvarjajo s pojmovno-zgodovinsko analizo posameznih političnih pojmov (civilna družba, demokracija, ustava, predstavljanje ipd.), predvsem pa tvorijo nekakšen metodološki in programski manifest padovanske šole za preučevanje političnih pojmov.

Za to šolo je značilna teza, da so moderni politični pojmi usedlina zgodovinskega razvoja, zlasti po francoski revoluciji; zato je njihova določitev, s tem pa tudi razrešitev zagat in problemov, ki izhajajo iz njih v sodobni politični praksi, možna le na podlagi ustrezne pojmovno-zgodovinske analize. Takšno stališče omogoča samosvojo obravnavo političnih pojmov, ki vključuje zavest o neizogibnih političnih implikacijah teoretske dejavnosti.

Prevod vključuje uvodno besedo Dusovega učenca Pierpaola Cesaronija.

Giuseppe Duso, profesor na univerzi v Padovi, je italijanski politični filozof svetovnega slovesa. Objavil je več kot deset knjig iz zgodovine politične misli in sodobne politične filozofije, npr. La rappresentanza politica. Genesi e crisi del concetto (2003).