STAznanost
Knjige

Meje. Antropološki uvidi

Knjiga predstavlja temeljni uvod v antropologijo mej in sodobni primer slovenskega obmejnega območja.

V prvih poglavjih so obravnavane glavne raziskovalne smeri, ki so vplivale na antropološke raziskave ob mejah, raziskave mej na izbranih mejnih območjih in sodobna vprašanja, ki oblikujejo antropološke raziskave v okviru interdisciplinarnega polja raziskav mej. Drugi del knjige obravnava različne, z mejami povezane vidike ob slovensko-madžarski meji na Goričkem. Etnografska poglavja posredujejo razumevanje, kako so se meje in mejni režimi spreminjali v zadnjih desetletjih, kako so te spremembe vplivale na obmejno območje in kako akterji ob meji z množico mejnih praks doživljajo in odgovarjajo na te spremembe.