STAznanost
Knjige

Historična topografija Primorske (do 1500)

Drugi zvezek v zbirki Slovenska historična topografija, je namenjen ozemlju Primorske. Temelji na doslej še neobjavljenem gradivu, plodu dela Franca in Milka Kosa.

Gradivo sta po smrti Milka Kosa dopolnjevala še Pavle Blaznik in Janez Šumrada. Delo, ki je pred vami, je rezultat projekta Toponomastična dedičina Primorske ter prinaša številne dopolnitve izvornega gradiva. Iztočnice gesel so bile usklajene z registrom zemljepisnih imen (REZI). Podatki so bili dopolnjeni z novimi tekstno-kritičnimi edicijami srednejveških listin. Poleg tega je ekipa izvedla še dodatne arhivske raziskave. Na njihovi podlagi so bili v zbirko vkljčeni urbarji hranjeni v domačih arhivih v Ljubljani, Kopru in Piranu ter tujih arhivih na Dunaju, Münchnu, Vidmu, Čedadu ter Trstu. Na podlagi opravljenih raziskav prinaša 717 na novo identificiranih lokacij oz. gesel (od skupno 1542).

Historična krajevna imena v trenutku objave drugega zvezka štejejo že 11.030 zapisov. Uporabnikom spleta so na voljo tudi kot zbirka podatkov na zemljevidu.