STAznanost
Knjige

Pregled zgodovine Prekmurja

Kar 18 avtorjev je v knjigi predstavilo preteklost pokrajine ob Muri od prazgodovine do konca 20. stoletja.

Knjiga je napisana na visoki strokovni ravni, v tekoče berljivem jeziku in ima veliko raziskovalno vrednost, saj so v njej objavljeni številni do sedaj še neznani podatki, dokumenti in slikovno gradivo. Kar 18 avtorjev je predstavilo preteklost pokrajine ob Muri od prazgodovine do konca 20. stoletja. Avtorji niso le zgodovinarji, zato gre ob zgodovinskem orisu tudi za preglede literarne, verske, umetnostno-zgodovinske, arhitekturne, etnološke in antropološke ali ljudskokulturne preteklosti tako Prekmurja kot Porabja.