STAznanost
Knjige

The lake-dwelling phenomenon

Knjiga raziskuje pojav kolišč z inovativnega vidika: upošteva in poskuša rekonstruirati procese nastajanja in razgradnje, ki potekajo in sodelujejo pri ustvarjanju arheološkega zapisa, ki ga ne odkrijemo po tisočletjih, pri čemer se osredotoča predvsem na evropske študije primerov.

Drugi del knjige je usmerjen v raziskovanje pojava koliščarskih naselbin na Ljubljanskem barju, pri čemer so na novo začrtani glavni koraki raziskave, odkritja in morebitna nova osvetlitev nekaterih še vedno odprtih vprašanj.