STAznanost
Knjige

Creative works in small and remote places: European best practices exploration

Publikacija raziskuje soustvarjanje javnega prostora v poseljenih oddaljenih krajih Evrope. Predstavljene so različne pobude, akterji in njihove dejavnosti z različnih koncev celine - iz Avstrije, Estonije, Francije, Grčije, Islandije, Italije, Poljske, Portugalske, Slovenije in Združenega kraljestva.

Vsem je skupen participativen pristop k izboljšanju javnih prostorov, v katerem imajo prebivalci in lokalne skupnosti pomembno vlogo, hkrati je značilna močna vključenost akterjev iz ustvarjalnega sektorja. Posebna pozornost je namenjena inovativnim pristopom, ki uspevajo pestrost akterjev usmeriti v večje sodelovanje za skupno doseganje končnega cilja z izboljšavami javnih prostorov - to je močnejših skupnosti, boljšega lokalnega življenja, okolja, pa tudi novih ekonomskih možnosti oddaljenih krajev.