STAznanost
Knjige

Pričetek vsega: Nova zgodovina človeštva

Pričetek vsega je prelomna knjiga, ki s pomočjo preučevanja arheoloških ostankov zgodnjih človeških naselbin z vsega sveta postavlja pod vprašaj splošno sprejeto tezo nastanka in razvoja človeških civilizacij, ki temelji na tem, da se je hierarhija prebivalstva porodila zelo zgodaj.

To prepričanje sloni na ideji, da se je zaradi pogosto nasilnega in osvajalnega obnašanja ter širitve ozemlja, ki so ga osvajalci obvladovali, na vrhu vzpostavila oblast, običajna populacija se je utrdila v sredini, zasužnjeni ljudje pa so pristali na družbenem dnu. Po dognanjih antropologa Davida Graeberja in arheologa Davida Wengrowa pa so bili ljudje več kot 95 odstotkov časa svojega obstoja organizirani v skupnosti, ki so bile, tako kažejo rezultati najzgodnejših najdišč od Južne Amerike, prek Kanade in Ukrajine do Indije, zasnovane na veliko bolj enakopravnem načinu življenja, kot bi mislili glede na ostanke propadlih človeških civilizacij.

Zato je Pričetek vsega po eni strani delo o temeljnem vprašanju, ali je človek v osnovi dober ali ne, po drugi strani pa, podprta z mnogimi antropološkimi dokazi, predstavlja intelektualni izziv za sodobnega bralca.