STAznanost
Knjige

Moje življenje - splet naključij

V svojem avtobiografskem delu akademik dddr. Jože Maček opisuje svoje življenje od otroštva do današnjih dni. Avtor se spominja oseb in dogodkov, ki so sooblikovali njegovo življenje, in jih postavlja v kontekst zgodovinskih okoliščin, ki so zlasti ob dogodkih druge svetovne vojne odločilno zaznamovale njegovo življenjsko pot.

Po realističnem slogu, natančnih opisih in doživetem memoarskem toku pripovedi bralcu odpre vrata svojega življenja in ga popelje tudi do najbolj osebnih kotičkov.

V knjigi avtor opisuje domači kraj, rod in dom, nato šolanje za trgovski poklic in vajeniško obdobje, delo v kmetijski zadrugi in obiskovanje večerne gimnazije v Celju, šolanje na srednji kmetijski šoli, študij agronomije, službovanje na biotehniški fakulteti, doktorski študij v Nemčiji, vrnitev v domovino, akademsko kariero, svoja raziskovalna področja, članstvo v akademijah in združenjih ter nekaj drobcev iz zasebnega življenja. Ob tem se bralcu razkriva veliki človek z izjemno širino znanj, s tremi doktorati in obsežnim opusom znanstvenih del z več disciplin. Knjiga je obogatena s slikovnim gradivom iz družinskega arhiva.