STAznanost
Knjige

O odločanju in osebni avtonomiji

Ta knjiga se loteva raziskav odločanja predvsem z vidika kognicije in se poznavalsko spopade s ključnimi temami: kdaj in zakaj se motimo, v katerih kontekstih in zakaj se odločamo slabo, katere okoliščine narekujejo naše izbire in dejanja, na katera dejansko nimamo vpliva, čeprav si domišljamo, da ga imamo? Končno pa tudi, kako doživljamo, razumemo in pojasnjujemo odločitvene situacije.

Avtorja se osredotočata na razmerje med odločanjem in osebno avtonomijo: v kakšni meri smo pri svojih odločitvah omejeni, kdaj in kako svojo svobodo izbire tudi ohranjamo in koliko prostora zanjo nam sodobna znanost sploh pri tem dopušča in dovoljuje.