STAznanost
Knjige

Revizije spola: študije o ženski v postnacionalni družbi

Revizije spola so študija družbenozgodovinskih preobrazb podobe ženske in ženskih identitet v dobi, ki jo zaznamuje prihod postnacionalne države.

Postnacionalna država - zaradi različnih dejavnikov, od globalizacije do feminizacije migracije in slabljenja vloge socialne države -, opušča moderno "spolno pogodbo" nacionalne države. Na njenem mestu uvaja nove modele družbene reprodukcije, pogosto v tesni odvisnosti od tuje ženske delovne sile - od globalnih gospodinj, ki v nacionalne prostore držav gostiteljic vnašajo etnično in kulturno raznolikost ter sodelujejo v reprodukciji, ki jo imenujemo transnacionalna. Sočasno se pluralizirajo kulturne identitete domačega prebivalstva. Vplivi globalizacije ter prehod v neoliberalno ekonomijo ustvarjajo nove prostore za identitetno samoopredeljevanje in razumevanje identitete skupnosti. Ženske, dovčerajšnje reproducentke moderne nacije, v objemu sočasnih sil globalizacije in neoliberalne transformacije družbe postajajo etnično in kulturno heterogeni subjekt postnacionalnega kolektiva.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3A2htQK.