STAznanost
Knjige

Marko Anton Kappus - slovenski jezuit na koncu Novega sveta

Avtorji pričujoče monografije so si prizadevali dopolniti in nadgraditi doslej zbrano gradivo in raziskave o jezuitu Marku Antonu Kappusu.

Dopolnili so jih z novimi avtentičnimi dokumenti, številnimi podatki in razlagami ter tako čim bolj celostno predstaviti raziskovalcem in drugi strokovni in širši javnosti delovanje Kappusa v kontekstu procesov kristjanizacije in kolonizacije današnje Mehike, natančneje Sonore in Spodnje Kalifornije. Prevodi besedil, reprodukcije rokopisov in drugih avtentičnih dokumentov ter kritične študije, ki osvetlijo lik slovenskega jezuita iz različnih zornih kotov, odpirajo pogled v razgibano dinamiko družbenozgodovinskih procesov v zahodnem svetu na prehodu iz 17. v 18. stoletje in poskušajo približati njihovo dojemanje s perspektive ljudi, ki so jih sooblikovali.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3p0nSFB.