STAznanost
Knjige

Raziskovanje didaktike zgodovine: (v spomin na dr. Štefana Trojarja ob 90-letnici rojstva)

Dr. Danijela Trškan je od leta 2001 naprej objavljala znanstvene prispevke v različnih slovenskih in tujih znanstvenih revijah o didaktiki zgodovine.

Pričujoča publikacija vključuje 23 prispevkov, ki so razdeljeni v pet poglavij in se nanašajo na tri področja raziskovanja didaktike zgodovine: metodiko pouka zgodovine, osnovnošolsko in srednješolsko didaktiko zgodovine in visokošolsko didaktiko zgodovine. Publikacija je nastala v spomin na dr. Štefana Trojarja (19. 9. 1931-29. 10. 2014), zgodovinarja in metodika, ki ga lahko štejemo za začetnika znanstvenega raziskovanja didaktike zgodovine v Republiki Sloveniji, ob njegovi 90-letnici rojstva. Publikacija na eni strani prikazuje razvoj didaktike zgodovine na prehodu iz 20. v 21. stoletje, na drugi strani pa ponuja učiteljem zgodovine, študentom zgodovine in vsem, ki jih zanima didaktika zgodovine, strnjen pregled avtoričinih znanstvenih prispevkov, objavljenih v Zgodovinskem časopisu in Časopisu za zgodovino in narodopisje od leta 2001 do leta 2021.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3d2zGV4.