STAznanost
Knjige

Primo Levi v ogledalu

V monografiji so zbrane študije, posvečene nekaterim ključnim vidikom raznovrstnega literarnega ustvarjanja Prima Levija.

Pomembnost njegovega dela v mednarodnem okolju in zanimanje, ki ga vzbuja pri bralcih in strokovnjakih za italijansko književnost, sta botrovala avtoričini odločitvi, da napiše prvi del knjige v italijanščini. Slovenski prevodi študij v drugem delu pa naj bi zapolnili vsaj nekaj vrzeli v poznavanju Levijevih del v Sloveniji, saj nismo imeli doslej skoraj nobene študije o avtorju v slovenščini.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3A3LrDH.