STAznanost
Knjige

Lingvistični atlas za študij dvojine v slovenščini

Atlas dvojine v slovenskem prevodu je pred nami skoraj sto let po tem, ko je izšel francoski izvirnik, in natanko sto let po tem, ko je Lucien Tesnière s štipendijo Komisije za potovanja in znanstvene in literarne misije (Comission des voyages et missions scientifiques et littéraires) potoval po Sloveniji in spraševal informatorje o oblikah dvojine v slovenščini.

Za geografsko metodo, aplicirano na lingvistiko in slovenske dialekte, je Tesnière navdih dobil v Lingvističnem atlasu Francije J. Gillerona in E. Edmonta in je kot onadva napravil vprašalnik za izvajanje ankete na terenu s 425 vprašanji, ki so jih informatorji prevedli v svoj dialekt. Prvih 225 vprašanj je obravnavalo fonetiko, morfologijo in sintakso, naslednjih 200 pa je bilo rezerviranih za študij dvojine. Tesnière teh vprašanj ne navaja v celoti. V nadaljevanju je zbral točke, kjer je iskal informacije, skupaj je 250 točk v slovenskem jezikovnem prostoru in še 29 na obmejnih območjih, ter 88 informatorjev, ki so mu podali informacije o dialektih na terenu. Za preostale točke je podatke črpal iz dialektoloških opisov, ki so bili na voljo. Podatke je nanesel na 70 kart, kjer so predstavljeni variantni primeri dvojine v slovenščini za posamezne slovenske besede.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3A6x2XI.