STAznanost
Knjige

Romaneskna pretveza: predgovor v španskem in francoskem razsvetljenskem romanu

Predgovor je resda obrobna in pomožna sestavina literarnega dela, toda konceptualno, formalno in funkcionalno je navzoč v besedni umetnosti vse od njenih začetkov; izvira namreč iz antične dramatike in retorike.

Nekatere od podedovanih vlog je predgovor vseskozi ohranjal, druge so se v različnih obdobjih prilagajale literarnim zvrstem. Predgovorni aparati k nekaterim francoskim in španskim razsvetljenskim romanom na različne načine odstopajo od retoričnih konvencionalizmov in ustaljene zvrstne tradicije. Fikcijskost in fabulativnost sta prvi dokaz za literarizacijo predgovora, pogosto zabrisana receptivna meja med predgovorom in romaneskno pripovedjo pa še jasneje kaže na polnopomenskost, ki jo dobiva nekdaj pomožni strukturni element. Iz kakšnih razlogov, s kakšnimi nameni in ob kakšnih literarnih prijemih je romaneskni predgovor v razsvetljenstvu postal pretveza, je vprašanje, na katero skuša odgovoriti pričujoča študija.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3zYTHE7.