STAznanost
Knjige

Kako (še) spodbujati zaposlene: nov izbor psiholoških pristopov od A do Ž

O razvoju posameznika v delovnem okolju gotovo veliko ve organizacijska psihologija kot znanstvena in aplikativna veda, ki uspešno povezuje znanstvene ugotovitve s prakso.

V znanstveni monografiji Kako (še) spodbujati zaposlene: nov izbor psiholoških pristopov od A do Ž so avtorji zbrali različne metode in pristope, ki jih lahko uporabite v prav vsaki delovni organizaciji. Knjiga je nadaljevanje monografije Kako spodbujati zaposlene: psihološki pristopi od A do Ž, ki je bila izdana leta 2020. V tokratni knjigi predstavljajo popolnoma nove, samostojne ali dopolnjujoče se metode, ki jih lahko uporabite pri zaposlovanju, motiviranju in vodenju ter pri oblikovanju organizacijske klime in kulture.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3bCEqQZ.