STAznanost
Knjige

Intersekcionalnost: perspektive strukturne, politične in reprezentacijske neenakosti

Znanstvena monografija, ki sta jo uredila Roman Kuhar in Mojca Pajnik, v šestih osrednjih tematskih poglavjih, pospremljenih s konceptualnim in metodološkim uvodom ter zapisom javne diskusije z Mieke Verloo, ene najbolj vidnih raziskovalk intersekcijskih neenakosti v mednarodnem prostoru, tematizira prisotnost, predvsem pa razkriva odsotnosti intersekcijske perspektive v oblikovanju politik in v spremljajočem medijskem diskurzu v Sloveniji.

V središče raziskovanja postavlja koncept intersekcionalnosti, ki ga preučuje na primeru analize politik in javnih diskurzov v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih, v času porasta izključevanja, nazadovanja demokracije in multipliciranja kriz. Avtorje je zanimalo, v kolikšni meri so politike, ki so nastajale v Sloveniji v tem času, senzibilne za prepoznavanje kompleksnih neenakosti, koliko pozornosti je tej temi namenjeno v medijskih razpravah in kako se intersekcionalnost manifestira na "križiščih diskriminacije" na ravni vsakdanjega življenja. Avtorji analizirajo diskriminacijo in družbeno izključevanje skozi intersekcijsko perspektivo spola, etnične pripadnosti, vere in spolne usmerjenosti, in sicer na ravni strukturne, politične in reprezentacijske intersekcionalnosti.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3dh2r0g.