STAznanost
Knjige

Psihologija subjektivnega blagostanja: znanstvena spoznanja o sreči

V monografiji avtorice predstavljajo ugotovitve več raziskav, ki so jih izvedle v zadnjih desetih letih, in jih umestijo na področje pozitivne psihologije, ki se je kot znanstvena disciplina uveljavila po letu 2000.

Kot teoretični okvir v prvem poglavju predstavijo raziskave laičnega pojmovanja sreče in teoretične modele subjektivnega blagostanja. Poudarek na znanstveni ustreznosti merskih instrumentov v pozitivni psihologiji je spodbudil interes za konstrukt subjektivnega blagostanja tudi na drugih področjih psihologije.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3Q8jX5E.